Magnety na separáciu

Magnetické čeriče plechov sú používané pre rozdelenie oceľových plechov zo zväzku a ich  udržaní vo vzduchu. Plechy sú rozdelené od sebe umiestnim magnetických blokov špeciálne navrhnutých pre tento účel, na jednej alebo viac stranách zväzku plechov. Sú vhodné predovšetkým pre ručné a automatické zakladanie plechov do strojov. 

Tieto čeriče sú zložené z obalov, z nerezovej ocele a z anizotopického magnetického materiálu vo vnútri. Obal a magnety sú držané v tejto polohe pomocou oceľovej dosky. Každý čerič môže byť namontovaný na svojom mieste alebo voľne uložený. 

magnet

Magnetická zberacia tyč sa používajú na zber menších kovových častíc a nečistôt. Jednoduché a pohodlné použitie aj pri zbere z nedostupných miest, napr. z pracovných miest a T-drážok strojov… Následne potiahnutím tyče uvoľníme zozbierané častice z magnetu. Je možné ich použiť aj pre zisťovanie účinnosti magnetickej separácie – odobratím vzorky feromagnetického materiálu pred a po separácii.

Odmagnetovače

Ručné

Prenosný EDH demagnetizér je určený pre mobilné použitie na veľkých alebo komplikovaných dielcoch, ako sú formy, rôzne časti strojov a zariadení, kde nemôžete použiť stolný alebo tunelový demagnetizér. Je to jednoduché a efektívne zariadenie. Odporúčaný pracovný cyklus je 50 %, t. j. maximálne 5 minút zapnutý, potom 5 minút vypnutý

Stolové

Demagnetizačné zariadenie EDS je stolové zariadenie pre menšie obrobky alebo nástroje, ktoré je možné po zariadení viesť ručne. Je to jednoduché a efektívne zariadenie. Pracovný cyklus je 100 %. EDS 200 je preto vhodný na nepretržitú prevádzku.

Tunelové

Tunelové demagnetizéry ENTMAG umožňujú rýchlu a jednoduchú demagnetizáciu feromagnetických malých a objemných dielov. Obrobok sa presúva vnútorným priestorom tunela ručne, na dopravnom páse, pomocou sklzu alebo voľným pádom. Proces demagnetizácie je ukončený až po opustení vo vzdialenosti cca 300 mm. Obrobky je najlepšie demagnetizovať jednotlivo - je potrebné zabrániť hromadeniu. Je to robustné vstavané zariadenie odolné voči vlhkosti s oceľovým krytom. Demagnetizačné zariadenia sú vyrábané podľa špecifikácií zákazníka a je možné ich dodať vo všetkých prevádzkových napätiach a frekvenciách. V prípade problémov sa používa nízka frekvencia alebo pulzová frekvencia. To má za následok pracovné cykly medzi 80 – 100 %. Demagnetizácia môže prebiehať pod 0,5 mT (5 gaussov). Pre obrobky z nelegovanej, mäkkej ocele odporúčame typ 163. Pre upravenú alebo legovanú nástrojovú oceľ treba použiť typ 164 so zosilnenou cievkou.

Magnety na zváranie - magnetické uholníky

Mám záujem o magnety na upínanie

Máte záujem o magnety na upínanie? Neváhajte a napíšte nám.