Revízie, odtrhové a ťahové skúšky magnetov.

Vaše magnety Vám skontrolujeme na počkanie priamo na vašej prevádzke. 

Revízie“ vyhradených technický zariadení, 

  odborné prehliadky, odborné skúšky … podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 

 Predaj, servis, poradenstvo, na manipulačné a upínacie systémy. (MAGNETY)

Photo_1700304416760

Podrobné, dôkladné preskúšanie treba vykonávať v intervaloch, ktoré nepresahujú 12 mesiacov. Tento interval môže byť kratší tam, kde sa to považuje za potrebné z pohľadu podmienok používania. Vhodnými metódami na podrobné preskúšanie sú od trhové a  ťahové skúšky.

Mám záujem o revíziu

Máte záujem o revíziu? Neváhajte a napíšte nám.